รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
รายละเอียด :

เรียอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
    สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 31 มี.ค. 2564