รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ “เสริมสร้างพลังทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers)
รายละเอียด :

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ “เสริมสร้างพลังทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers)


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 20 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 30 มี.ค. 2564