รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

เรียอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
    สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8 เวลา 15.00 - 17.00น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 29 มี.ค. 2564