รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 25654 เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

เรียอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
    สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 25654 เขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 1 เม.ย. 64 เวลา 13.00 - 15.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 29 มี.ค. 2564