รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคกก.ประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ สายงานแพทย์
รายละเอียด :

เรียอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ

    สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคกก.ประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ สายงานแพทย์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอริสา สีหานาวี
นักทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 24 มี.ค. 2564