รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
รายละเอียด :

เรียอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ

    สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือเรื่องแจ้งการโอนเงินจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 (งบเงินอุดหนุน) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 24 มี.ค. 2564