รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชุมการดำเนินงานการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 22-24 มี.ค.64
รายละเอียด :

เอกสารประชุมการดำเนินงานการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 22-24 มี.ค.64

ดาวน์โหลดเอกสาร : Agenda
บรรยาย การดำเนินงานการจัดการสารสนเทศ-R8-506 & R8-EOC
บรรยาย การดำเนินงานการจัดการข้อมูลสารสนเทศ-R8-Cockpit64
ข้อมูลกลุ่มโรคจาก PM 2.5 4 กลุ่มโรค
Exam PM2.5 Line report
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : wat
วันที่ : 22 มี.ค. 2564