รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด :

คำสั่งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร : 1.คำสั่ง CSO เขต 8
2. สาขา SMC
3.COPD & Asthma
4. ER
5. RDU & AMR
6. กัญชงและกัญชาทางการแพทย์
7. สาขาธาลัสซีเมีย
8. สาขาระบบส่งต่อ
9. IMC
10. สาขาวัณโรคและโรคเอดส์
11. สาขาสุขภาพช่องปาก
12. สาขาไต
13. สาขาศัลยกรรม
14. สาขาทารกแรกเกิด
15. สาขาเครือข่ายภาคประชาชน
16. สาขาจักษุ
17. สาขา PC
18. สาขาแพทย์แผนไทย
19. สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติด
20. สาขา Stroke
21. สาขา HA
22. สาขาแม่และเด็ก
23. สาขาสุขภาพพระสงฆ์
24. สาขาโรคหัวใจ
25. สาขาวัยเรียนและวัยรุ่น
26. สาขา GREEN & CLEAN Hospital
27. สาขามะเร็ง
28. สาขาวัยทำงาน
29. สาขาผู้สูงอายุ
30. สาขา NCD
31. สาขาออร์โธปิดิกส์
32. สาขา RTI
33. สาขา คบส.
34. สาขา LTC
35. สาขา Sepsis
36. สาขาบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
37. สาขา OV CCA
38. สาขารังสีวินิจฉัย
39. สาขาไข้เลือดออก
40. สาขาพัฒนาการเด็ก
41.คำสั่งปรับระดับและขยายเตียง
42.คณะกรรมการระบบเภสัชกรรม
43.คำสั่งพัฒนาต้นกล้ากัญชาทางการแพทย์
44. คำสั่งพัฒนาหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
45. คำสั่งสาขา โสต ศอ นาสิก (ENT)
46.คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยครื่องไตเทียม
47. คำสั่งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ
48. คำสั่งคณะกรรมการศึกษษวิจัยและพัฒนาตำรับน้ำมันกัญชาขมิ้นทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
48. คำสั่งคณะกรรมการศึกษษวิจัยและพัฒนาตำรับน้ำมันกัญชาขมิ้นทองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 19 มี.ค. 2564