รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

Medical Hub อีสานเหนือ เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

R8 Medical Hub อีสานเหนือ

Medical Hub “Upper Northeast World Class Destination in 2023”

ดาวน์โหลดเอกสาร : ป้ายประชาสัมพันธ์ R8 Medical Hub “Upper Northeast World Class Destination in 2023”
Roll up R8 Medical Hub_1
Roll up R8 Medical Hub_2
Roll up R8 Medical Hub_3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 7 มี.ค. 2564