รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแร่ระบาดของ COVID-19 สมุทรสาคร
รายละเอียด :

เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 23 ก.พ. 2564