รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม รายงานคะแนน Mapping R8 เดือน มกราคม 2564
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : นำเสนอคุณภาพบัญชีจังหวัดเลย 31 มค 64 จ.เลย
เอกสารประกอบการนำเสนอ Mapping มค 64 สสจ.บึงกาฬ
เอกสารประกอบการนำเสนอ Mapping มค 64 สสจ.หนองคาย
เอกสารประกอบการนำเสนอ Mapping มค 64 สสจ.อุดรธานี
สไลด์ นำเสนอ Mapping สสจ.นครพนม
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 22 ก.พ. 2564