รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
     สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 หลักสูตร
 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 25 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 19 ก.พ. 2564