รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

1. แนวทางการรับ - ส่งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
     สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งแนวทางการรับ - ส่งบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานระหว่างสถานพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 19 ก.พ. 2564