รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน) เขต ปี 2564
รายละเอียด :

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน)         เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอำนวยการ (COO)
โพสโดย : gm
วันที่ : 17 ก.พ. 2564