รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

VTR คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ รพ.อุดรธานี / คลินิกผู้สูงอายุ รพ.หนองบัวลำภู / รพ.กุมภวาปี
รายละเอียด :

โรงพยาบาลอุดรธานี
https://www.youtube.com/watch?v=PHM67ArCDK0

โรงพยาบาลกุมภวาปี
https://www.youtube.com/watch?v=kAD1_8sLjok

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
https://www.youtube.com/watch?v=zkdbBfvwOrE

ดาวน์โหลดเอกสาร : -
ยอดดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 15 ก.พ. 2564