รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ 2564  
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
           สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/โภชนากร การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบำบัดปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เม้าน์เท็น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 10 ก.พ. 2564