รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบาย  
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
        สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรและคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบนโยบาย ในวันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM  
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 8 ก.พ. 2564