รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ปี 2564 รับราชการต่อไป
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
        สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือเรื่องการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ปี 2564 รับราชการต่อไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้นะคะ
ขอบพระคุณค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 5 ก.พ. 2564