รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารการจ้างงาน 
รายละเอียด :

  เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง

   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอส่งหนังสือเรื่องการบริหารการจ้างงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่งนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 59 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 29 ม.ค. 2564