รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือแจ้งผลการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)
แบบฟอร์มโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรร
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 29 ม.ค. 2564