รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด :

  เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง

   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต) เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ในวันที่ 2 ก.พ. 64 เวลา 10.00 - 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวอริสา สีหานาวี

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 28 ม.ค. 2564