รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ ประชุมเพื่อหารือ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 57 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 18 พ.ย. 2563