รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือ แจ้งประมาณการรายรับเงินกองทุน UC สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2564 หลังปรับลดค่าแรง
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือแจ้ง ปมก.รายรับหลังปรับลดค่าแรง สป.สธ.
ประมาณการรายรับ 64_สป สธ เขต 8
จังหวัด นครพนม
จังหวัด บึงกาฬ
จังหวัด เลย
จังหวัด สกลนคร
จังหวัด หนองคาย
จังหวัด หนองบัวลำภู
จังหวัด อุดรธานี
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 18 พ.ย. 2563