รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด :

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 โดยสำนักการแพทย์เขตสุุขภาพที่ 8 เป็นเจ้าภาพในการประชุม  ในการบูรณาการงานร่วมกับศูนย์วิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : เชิญ สธน. 9 ธค.63
เชิญสำนักการแพทย์ 9 ธค.63
เชิญศูนย์วิชาการ 9 ธค.63
เชิญกลุ่มงาน 9 ธค.63
รายงานการประชุมครั้งที่ 1
เชิญ รพ.จิตเวชนครพนม,เลย 9 ธค.63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 13 พ.ย. 2563