รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง
         สนง.เขต 8 ขอส่งหนังสือ ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 45 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 9 พ.ย. 2563