รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและการประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพลักษณะตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง
        สนง.เขต 8 ขอส่งหนังสือ การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและการประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพลักษณะตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 9 พ.ย. 2563