รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานปี 2562 และข้อมูลบุคลากรตามปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง
         สนง.เขต 8 ขอส่งหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลปริมาณงานปี 2562 และข้อมูลบุคลากรตามปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ต.ค. 25632. การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนความก้าวหน้าและการประเมินค่างานสายงานพยาบาลวิชาชีพลักษณะตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 9 พ.ย. 2563