รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
รายละเอียด :

เรียนอาจารย์และพี่ๆที่เกี่ยวข้อง
         สนง.เขต 8 ขอส่งหนังสือ ขอเปลี่ยนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอริสา สีหานาวี
นักทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 36 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
โพสโดย : chro
วันที่ : 9 พ.ย. 2563