รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบ การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirometry เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2
รายละเอียด :

เอกสารประกอบ การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย Spirometry เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร : Learn from Case study
Situation of Asthma and COPD
spiro interesting case
SP COPD Asthma R8
กำหนดการ
แนวทางรักษาโรคหืดและปอดอุดกั้น
asthma spirometry case study
วิธีการตรวจและมาตรฐานการทำ Spirometry
สาธิตตรวจสมรรถภาพปอดและแปรผล
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 27 ต.ค. 2563