รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8
รายละเอียด :

ข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ ๘ รอบ ๖ เดือน

    (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓)  


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
โพสโดย : cso
วันที่ : 22 ต.ค. 2563