รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 120 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอำนวยการ (COO)
โพสโดย : gm
วันที่ : 6 ต.ค. 2563