รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เรียงรายการ งบลงทุน พรบ.รายจ่ายประจำปี 2565 ระดับเขต (SP+7จังหวัด) วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 00.30
รายละเอียด :

เรียงลำดับเขต โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.ตัด 3% ให้ SP เรียงลำดับขึ้นมาก่อน

2.นำวงเงินที่เหลือจัดสรรให้จังหวัด พร้อมกับเรียง โดยการวนลูปวงเงินของจังหวัดตัวเอง รอบ 1 2 3 วนครั้งละ 20% รอบ 456 วนครั้งละ 10 %

**สามารถอุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2563

** Link การเรียงลำดับจังหวัด(ไม่รวม SP เขต) https://r8ibms.moph.go.th/priority/


ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
ยอดดาวน์โหลด : 42 ครั้ง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : cio
วันที่ : 5 ต.ค. 2563