รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด :

เอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร : คำสั่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุน 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพครั้งที่ 4/2563
นำเสนอประชุมวาระการประชุม
คำขอ 65 ใน R8-IBMS
ตรวจสอบรายการซ้ำ
อุดรธานี
สกลนคร
นครพนม
เลย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : wat
วันที่ : 28 ก.ย. 2563