รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการงบลงทุน ประชุมวันที่ 11 ก.ย.63
รายละเอียด :

เอกสารการงบลงทุน ประชุมวันที่ 11 ก.ย.63

ดาวน์โหลดเอกสาร : นำเสนอประชุมงบลงทุน
งบลงทุน 65 R8-IBMS ณ 10 ก.ย.63
แผนความต้องการ SP 65
สรุป Timeline งบลงทุน 65
สรุปงบบูรณาการภาค ณ 10 ก.ย.63
สรุปจัดสรรงบบูรณาการภาค 63 งบดำเนินงาน
แบบฟอร์ม งบบูรณาการภาค 1
แบบฟอร์ม งบบูรณาการภาค 2
แบบฟอร์ม งบบูรณาการภาค 3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
โพสโดย : wat
วันที่ : 11 ก.ย. 2563