รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเครือข่าย ปชส.และสื่อสารความเสี่ยง ปี 2563
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเครือข่าย ปชส.และสื่อสารความเสี่ยง ปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : วาระการประชุมคณะทำงานฯ 23-4-2563
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประชุม คทง.สื่อสารความเสี่ยง เขต8
คำสั่งแต่งตั้ง คทง.ปชส.สื่อสารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 8-2563
ศูนย์อนามัยที่ 8-นำเสนอประชุม คทง.สื่อสารความเสี่ยง
R8way-สไลด์นำเสนอการประชุม คทง.สื่อสารความเสี่ยงเขต 8 ( 23-4-2563)
รายงานการเฝ้าระวังข่าว เขตสุขภาพที่ 8-สคร.8
ช่องทางติดต่อสื่อสารความเสี่ยงเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 8
สคร.8-รายงานการเฝ้าระวังข่าว เขตสุขภาพที่ 8
สคร.8-แบบรายงานเฝ้าระวังตอบโต้ข่าว_สสจ
นครพนม-นำเสนอ กลุ่ม.RC
บึงกาฬ-นำเสนอสื่อสารความเสี่ยง
เลย-นำเสนอจังหวัดเลย
เลย-นำเสนอจังหวัดเลย
หนองคาย-ใหม่ppt.คณะทำงานสื่อสารความเสี่ยง63
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอำนวยการ (COO)
โพสโดย : gm
วันที่ : 22 เม.ย. 2563