รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยฯ 11-3-2563
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่่อสารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 11-3-2563

ดาวน์โหลดเอกสาร : 1. วาระประชุม VDO Conferene คก.สื่อสารความเสี่ยง 11-3-2563
2. สไลด์การประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยง เขต8 (11-3-2563) V1
3. คำสั่งแต่งตั้งคก.ประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ 2563
4. การประชุมนโยบายประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพ กท.สธ. 21-1-2563
5. โครงสร้าง ICS เขตสุขภาพที่ 8
6. คำสั่ง ICS เขตสุขภาพ 8_6 มี.ค.63 (ผตร.ลงนามแล้ว_Final)
7. การสื่อสารในภาวะวิกฤต 1 (กระทรวง)
8. การสื่อสารในภาวะวิกฤต 2 (จังหวัด)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานอำนวยการ (COO)
โพสโดย : gm
วันที่ : 11 มี.ค. 2563