รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ : กำกับติดตาม การดำเนินงาน AI X-ray ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเชื่อมต่อระบบจากงบปรับเกลี่ย 64
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 16 พ.ย. 2564