รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ : ขอให้รายงานผลการเบิกจ่าย และขอรับงบเพิ่มเติม ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO)
โพสโดย : cfo
วันที่ : 8 พ.ย. 2564