รายละเอียด


การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิ UC กรณีผู้ป่วยนอกที่มีความจำเป็นต้องรับบริการในช่วง COVID 19

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 10 เม.ย. 2563