รายละเอียด


หนังสือกระทรวงการคลัง แจ้งการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 31 มี.ค. 2563