รายละเอียด


แจ้งโอนจัดสรรงบกลาง(Covid-19) ปี2565 เป็นค่ารักษาฯ กรณีผู้ป่วยในไร้สิทธิ (รหัส 188)

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 2 มิ.ย. 2565