รายละเอียด


ขยายความ ว 115 และ ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีค ๖๓

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 30 มี.ค. 2563