รายละเอียด


ประชุมซักซ้อมแนวทางการออก Vaccine passport และแผนการฉีดวัคซีนเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 26 พ.ย. 2564