รายละเอียด


ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับติดตาม เฝ้าระวัง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการในพื้นที่เปิดประเทศ

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 23 พ.ย. 2564