รายละเอียด


สธ 0206.09.7- ว.4729 ลว. 16 พย.64 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 เงินกันเหลื่อมปี (สสจ., รพศ., รพท.,)

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 16 พ.ย. 2564