รายละเอียดวาระการประชุม2. รับรองรายงานการประชุม3.2 ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 25643.3 เป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส แผนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และคาดการณ์ ตามแผนการฉีดวัคซีนในเดือนพฤศจิกายน 25643.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดอุดรธานี3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดสกลนคร3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดเลย3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดนครพนม3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดหนองคาย3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดบึงกาฬ


การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 62/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 44/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 10 พ.ย. 2564