รายละเอียด2. รับรองรายงานการประชุม3.3 ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 8 และพื้นที่จังหวัด Sand box สกลนคร3.3 ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 8 และพื้นที่จังหวัด Sand box นครพนม3.3 ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 8 และพื้นที่จังหวัด Sand box บึงกาฬ3.3 ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 8 และพื้นที่จังหวัด Sand box หนองบัวลำภู3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดเลย3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดหนองคาย3.4 แผนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2, 3 ในเดือนพฤศจิกายน ของจังหวัดบึงกาฬ4.1 ศูนย์อนามัย4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8วาระการประชุม


การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 61/2564 และ คทง.วัคซีน ครั้งที่ 43/2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 4 พ.ย. 2564