รายละเอียด


หนังสือแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการลงนามเห็นชอบจากท่าน ผตร เขต 8 เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ COVID-19 และหนังสือแจ้งโอนเงิน

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 2 พ.ย. 2564