รายละเอียด


แนวทางการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจ สำหรับ จนท.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน นอกสถานพยาบาล

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 3 ก.ย. 2564