รายละเอียด


เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการเบิกจ่ายงบกลาง COVID จากองบริหารการคลัง สปสธ. วันที่ 1 กันยายน 2564

ผู้โพส : เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ : 1 ก.ย. 2564